Sector Delen

Diaconie

De diakenen van StadsPoort werken samen met de diakenen uit de andere wijken in het College van Diakenen. Als diaconie ondersteunen we via de Individuele Hulpverlening (IHV) samen met de rooms-katholieke parochies mensen die financieel vastlopen. Vaak is het een kwestie van de weg weten, in andere gevallen springen we financieel bij of zoeken we in het Meubel- en Witgoed Loket (MWLA) of er spullen zijn waar iemand behoefte aan heeft.

We ondersteunen het Voedsel Loket Almere (VLA), waar mensen met weinig financiele armslag tijdelijk kunnen winkelen, zodat ze na een hulpverleningstraject weer licht zien opkomen.

In de Diaconale Opvang Almere (DOA) is ruimte voor mensen die door omstandigheden hun huis uit zijn gezet. Ook hier is meewerken aan een oplossing van de problemen het sleutelwoord.

Als diaconie in Almere worden wij ondersteund door de diaconie van Bussum West met geld, maar ook vaak met fietsen.

Voor meer informatie over de Diaconie Almere. Surf naar http://www.diaconie-almere.nl/.

Taken sector Delen / College van Diakenen:
Avondmaalvieringen (ook in zorgcentra), diaconale collecten, CZWO-project, Amnesty schrijfacties, kledingactie, inzameling postzegels, brillen enz, projecten College van Diakenen als: 
VLA, DOA, kleding-, meubel- en witgoedloket.
College van Diakenen
dhr. P. Mons (diaconaal opbouwwerker)
dhr. J. K. den Bakker
mevr. F van Baarle
mevr. I van der Graaf
mevr. P. Boogaard


College van Diakenen werkt voor geheel Almere.