Beheren

Taken sector beheren / College van Kerkrentmeesters:

Collecten, kerkbalans, beheer gebouw, jaarrekening/begroting CvK

Kerkrentmeesters:
dhr. M. Jensma
dhr. A. Stoffer

Penningmeester CvK:
-

Kerkbalans administratie:
-

Collecteverantwoording:
dhr. H.J. Wassink

Beheerder Lichtboog
dhr. B. Oving

Beheerscommissie:
dhr. H. van Os (financ. administratie) 
dhr. T. van Asperen
dhr. J. Otten
dhr. E. van der Graaf

Gezamenlijk Overleg
Eigenaren RKK en PKN (4x p.j.)