Oecumenisch Kerkcentrum

De Lichtboog

‘De Lichtboog’ is het kerkgebouw in Almere Stad voor de wijkgemeente StadsPoort van de Protestantse Gemeente Almere en de Rooms Katholieke St. Martinus Parochie.

Kenmerkend voor dit kerkgebouw is de ‘lichtboog’, die u ziet als u de kerkzaal binnenkomt en die doorloopt tot aan het liturgisch centrum, waar het Woord van God verkondigd en de Tafel gevierd wordt. De ‘lichtboog’ ondersteunt de gedachte van een open en gastvrije kerk. De eerste oecumenische dienst werd gevierd op 23 december 1984.

Wilt u meer weten over dit gebouw en de zondagse vieringen kunt u contact opnemen met Rooms-Katholieke parochie St. Martinus: pastor S.L. Koppers, tel. 535 30 58

Protestantse Kerk Nederland Gemeente Almere Stad West: ds. T. Buurma, tel. 536 88 56


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Klokkentoren

[informatie hierover]


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Kerkzaal

[tekst en uitleg over de kerkzaal]


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Het altaar/liturgisch centrum

Als symbolen van ‘Verlossing’ en het ‘Licht’ van Christus ziet u in de wand achter de (altaar)tafel een ingebouwd kruis en naast de tafel de Paaskaars. De Paaskaars wisselt elk jaar in de Paasnacht. Elk jaar wisselt ook de symboliek op de Paaskaars. De symboliek is dit jaar ‘de levensboom’. Het is het reliëf van de Boom des Levens met daarboven het kruis in de warme kleur groen. Vanuit de voet van de Boom stroomt in een zilvergrijze kleur water, bron van alle leven.


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Antependia

Op de (altaar)tafel ziet u een viertal kleden, de antependia met de kleuren: wit, rood, paars en groen. Eén van deze kleuren treft u tijdens de zondagse viering aan wanneer de voorganger een stola draagt en één van de antependia over de tafel ligt. De bedoeling van de kleuren is om het kerkelijk jaar visueel herkenbaar te maken, om het jaar kleur te geven. De kleuren hebben een betekenis:

wit

is de feestkleur, de kleur van de reinheid: deze zien we met Pasen en met Kerst

rood

is de kleur van het bloed, van het vuur en van de liefde: deze zien we met Pinksteren

paars

is de kleur van boete, bezinning en inkeer: deze kleur zien we in de voorbereidingstijd op Kerst (Advent) en op Pasen (veertigdagentijd)

groen

is de kleur van de hoop en het leven: deze zien wij tijdens de overige vieringen.


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Menora

De ‘Menora’, de zevenarmige kandelaar, en de doopvont zijn ontworpen door de Almeerse kunstenaar Siemen Bolhuis. De zevenarmige kandelaar verbindt ons met het Jodendom. Bijzonder aan de doopvont is de regenboog en de duif. De regenboog verwijst naar het verbond dat God met Noach sloot en de duif verwijst naar de Heilige Geest.

Ook ziet u op het altaar/liturgisch centrum aan de muur een lamp branden. Dit is de ‘Godslamp’, het symbool van de altijddurende aanwezigheid van God in dit huis.


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Glastableautjes

Rechts van het altaar/liturgisch centrum ziet u 15 glastableautjes, de oecumenische kruisweg, vervaardigd door Jean Kamps. Deze kunstenaar heeft lang in Afrika gewoond en gewerkt, de invloed hiervan is in dit ‘geschilderd evangelie’ terug te zien. De 15 tableautjes vormen een geheel maar ieder tableau heeft een eigen voorstelling.

1. Genezing van zieken

2.  Wonderbare spijziging

3.  De bergrede van Jezus

4.  Intocht in Jeruzalem

5.  Laatste avondmaal

6.  Proces tegen Jezus

7.  Jezus draagt zijn kruis

8.  Jezus valt onder het kruis

9. Jezus ontmoet de vrouwen

10. Jezus aan het kruis

11. Pasen

12. Jezus en de Emmaüsgangers 

13. De ongelovige Thomas

14. Hemelvaart 

15. Pinksteren 

De middelste rij vormt de kern van de kruisweg, zoals die in Katholieke kerken te zien is,    maar de eerste en de derde rij komen in de traditionele kruisweg niet voor. Vandaar de naam oecumenische kruisweg. Wel zijn alle 15 paneeltjes bijbelse voorstellingen met uitzondering van het negende paneeltje, waarop Veronica met een doek het gelaat van Jezus afwist.


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Drieluik

Iets meer naar rechts ziet u aan dezelfde muur een drieluik, gemaakt door leden van de Protestantse Gemeente. Dit drieluik is een uitbeelding van de thema’s van het Conciliair Proces: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping.

Om het bewustwordingsproces en de mentaliteitsverandering te symboliseren die door het Conciliair Proces worden nagestreefd, is gekozen voor drie echte deuren met aan de buitenkant het (negatieve) tegenbeeld en aan de binnenkant het (positieve) beeld van een thema. Om naar het positieve, hoopvolle beeld te komen, moet de deur met het tegenbeeld opengemaakt worden. Na de opening van deze deur wordt dan een hoopvolle, nieuwe wereld zichtbaar. Op deze manier nodigt het drieluik een ieder uit de weg te gaan die hoop en toekomst biedt. Het is een inspirerende ontdekkingsreis die letterlijk handen en voeten is gegeven. Deze beweging wordt in de zondagse viering naar voren gebracht in het smeekgebed en het Gloria.

De eerste deur

Gerechtigheid

Tegenbeeld: echte gevangenisdeur met handen die door tralies steken, symbool voor  mensen die op welke manier dan ook beperkt zijn of  worden. 

Beeld: gedeelte uit de Bergrede (zaligsprekingen van Jezus als hoop en troost voor mensen die nu beperkt worden in hun mogelijkheden).

De tweede deur

Vrede

Tegenbeeld: kanonneerboot met een machteloze hand uit het water. Uitbeelding van het ‘anonieme’ geweld waardoor weerloze mensen worden getroffen.

Beeld: fotocollage van kinderen bij ‘de Lichtboog’ die witte ballonnen oplaten, teken van hoop op een toekomst in harmonie met elkaar en verwachting van vrede.

De derde deur

Heelheid van de schepping

Tegenbeeld: een kwetsbare blote voet op een aardlaag met afval; symbool van onze wegwerpcultuur met de mens als dader en medeslachtoffer.

Beeld: een tropisch regenwoud; symbool van onaangetaste natuur.


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Stilte centrum/Mariakapel

De Lichtboog is gebouwd door en voor de Protestantse en de Rooms-Katholieke kerkgemeenschap. Dit wordt enerzijds duidelijk door het feit dat het een sober kerkcentrum is en anderzijds door het feit dat er achter het liturgisch centrum een Mariakapel is. Voor de protestanten is dit een stilte ruimte.

    


http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Het orgel

Het orgel, gebouwd in een stijl zoals die in de 18e eeuw in het noorden van ons land gebruikelijk was, is vervaardigd door de firma Van Vulpen uit Utrecht. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de erediensten, maar er kunnen ook orgelconcerten op gegeven worden. Hiervoor waren enkele extra registers nodig.

De samenstelling is:

Het Hoofdwerk

Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 2, Sesquialter, Mixtuur en Trompet 8.

Het Bovenwerk

Gedekt 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Woudfluit 2, Nasard, Vox human en Tremulant.

Het Pedaal

Bourdon 16, Prestant 8 en Bazuin 16.