http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Drieluik

Iets meer naar rechts ziet u aan dezelfde muur een drieluik, gemaakt door leden van de Protestantse Gemeente. Dit drieluik is een uitbeelding van de thema’s van het Conciliair Proces: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping.

Om het bewustwordingsproces en de mentaliteitsverandering te symboliseren die door het Conciliair Proces worden nagestreefd, is gekozen voor drie echte deuren met aan de buitenkant het (negatieve) tegenbeeld en aan de binnenkant het (positieve) beeld van een thema. Om naar het positieve, hoopvolle beeld te komen, moet de deur met het tegenbeeld opengemaakt worden. Na de opening van deze deur wordt dan een hoopvolle, nieuwe wereld zichtbaar. Op deze manier nodigt het drieluik een ieder uit de weg te gaan die hoop en toekomst biedt. Het is een inspirerende ontdekkingsreis die letterlijk handen en voeten is gegeven. Deze beweging wordt in de zondagse viering naar voren gebracht in het smeekgebed en het Gloria.

De eerste deur

Gerechtigheid

Tegenbeeld: echte gevangenisdeur met handen die door tralies steken, symbool voor  mensen die op welke manier dan ook beperkt zijn of  worden. 

Beeld: gedeelte uit de Bergrede (zaligsprekingen van Jezus als hoop en troost voor mensen die nu beperkt worden in hun mogelijkheden).

De tweede deur

Vrede

Tegenbeeld: kanonneerboot met een machteloze hand uit het water. Uitbeelding van het ‘anonieme’ geweld waardoor weerloze mensen worden getroffen.

Beeld: fotocollage van kinderen bij ‘de Lichtboog’ die witte ballonnen oplaten, teken van hoop op een toekomst in harmonie met elkaar en verwachting van vrede.

De derde deur

Heelheid van de schepping

Tegenbeeld: een kwetsbare blote voet op een aardlaag met afval; symbool van onze wegwerpcultuur met de mens als dader en medeslachtoffer.

Beeld: een tropisch regenwoud; symbool van onaangetaste natuur.