http://www.pknalmerestadspoort.nl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Glastableautjes

Rechts van het altaar/liturgisch centrum ziet u 15 glastableautjes, de oecumenische kruisweg, vervaardigd door Jean Kamps. Deze kunstenaar heeft lang in Afrika gewoond en gewerkt, de invloed hiervan is in dit ‘geschilderd evangelie’ terug te zien. De 15 tableautjes vormen een geheel maar ieder tableau heeft een eigen voorstelling.

1. Genezing van zieken

2.  Wonderbare spijziging

3.  De bergrede van Jezus

4.  Intocht in Jeruzalem

5.  Laatste avondmaal

6.  Proces tegen Jezus

7.  Jezus draagt zijn kruis

8.  Jezus valt onder het kruis

9. Jezus ontmoet de vrouwen

10. Jezus aan het kruis

11. Pasen

12. Jezus en de Emmaüsgangers 

13. De ongelovige Thomas

14. Hemelvaart 

15. Pinksteren 

De middelste rij vormt de kern van de kruisweg, zoals die in Katholieke kerken te zien is,    maar de eerste en de derde rij komen in de traditionele kruisweg niet voor. Vandaar de naam oecumenische kruisweg. Wel zijn alle 15 paneeltjes bijbelse voorstellingen met uitzondering van het negende paneeltje, waarop Veronica met een doek het gelaat van Jezus afwist.